ห้องคอนเฟอร์เรนท์

โรงแรม เดอะ คัลเลอร์ ลิฟวิ่ง

ห้องคอนเฟอร์เรนท์

ห้องประชุมสัมมนาและจัดเลี้ยง สามารถรองรับงานประชุมและงานเลี้ยงขนาดกลาง จุคนได้ประมาณ 40 – 65 ท่าน