ห้องบอลรูม

โรงแรม เดอะ คัลเลอร์ ลิฟวิ่ง

ห้องบอลรูม

ห้องประชุมของโรงแรมฯ สามารถรองรับการจัดประชุมขนาดใหญ่ ซึ่ง “ห้องบอลรูม” สามารถจุได้ถึง 250 คน สำหรับการจัดห้องแบบคลาสรูม และสูงสุด 450 คน สำหรับการจัดห้องแบบเธียเตอร์