ห้องอาเกท

โรงแรม เดอะ คัลเลอร์ ลิฟวิ่ง

ห้องอาเกท

ห้องประชุมสัมมนาและจัดเลี้ยง สามารถรองรับงานประชุมและงานเลี้ยงขนาดเล็ก จุคนได้ประมาณ 30 – 40 ท่าน