ห้องประชุม และจัดเลี้ยง

โรงแรม เดอะ คัลเลอร์ ลิฟวิ่ง

ห้องประชุม และจัดเลี้ยง

ทางโรงแรมฯ มีห้องจัดประชุมสัมมนา ให้บริการทั้งสิ้น 3 ห้อง (ห้องบอลรูม, ห้องคอนเฟอเรนซ์ และห้องอาเกท) แต่ละห้องจะมีขนาดที่แตกต่างกัน เพื่อรองรับการจัดงานประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ การหารือระดมสมองกลุ่มเล็ก งานเลี้ยงต้อนรับแบบค็อกเทล หรืองานเลี้ยงแต่งงานขนาดใหญ่

โดยห้องประชุมของโรงแรมฯ สามารถรองรับการจัดประชุมขนาดใหญ่ ซึ่ง “ห้องบอลรูม” สามารถจุได้ถึง 250 คน สำหรับการจัดห้องแบบคลาสรูม และสูงสุด 450 คน สำหรับการจัดห้องแบบเธียเตอร์

รายชื่อห้อง ชั้นที่/สถานที่ พื้นที่ (ตร.ม.) ความสูงเพดาน (ม.) ประเภทรายการอาหาร (ต่อคน) ลักษณะการจัดห้อง (ต่อคน)
โต๊ะจีน ค็อกเทล บุฟเฟ่ต์ แบบ ยูเชป แบบ คลาสรูม แบบ เธียเตอร์
ห้องบอลรูม 1 ชั้น 2 113 2.80 60 70 50 30 60 100
ห้องบอลรูม 2 ชั้น 2 168 2.80 80 100 70 40 70 120
ห้องบอลรูม 3 ชั้น 2 168 2.80 80 100 70 40 70 120
ห้อง แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 449 2.80 260 350 220 140 220 350
ห้องคอนเฟอร์เรนท์ ชั้น 2 189 2.80 80 100 70 40 65 120
ห้องอาหาร เดอะ เพลส ชั้น 1 276 3.00 170 250 150 - - -
ห้องอาหาร เดอะ บาร์ ชั้น 1 150 3.00 70 80 60 - - -
ห้องพูลไซด์ ตึกสระว่ายน้ำ ชั้น 1 360 - 200 300 180 - - -
ห้องพูลวิง ตึกสระว่ายน้ำ ชั้น 2 200 3.00 120 150 90 50 150 200
ห้องอาเกท ชั้น 1 64.50 3.00 30 40 - 20 25 30
ห้องคาราโอเกะ ชั้น 2

งานเลี้ยงส่วนตัว: ห้อง บรอดเวย์ รองรับได้ 15 ท่าน / ห้อง ดิสโก้ รองรับได้ 20 ท่าน